Публикация

Ресвирол - уникалният антиоксидант

Ресвирол - уникалният антиоксидант


Няма друго такова вещество, познато на медицинската наука, което да показва толкова широка гама от потенциални превантивни, терапевтични и подобряващи живота качества както ресвератрола. Данните сочат, че той потиска рака, убива бактерии, вируси и гъбички, увеличава продължителността на живота , подобрява енергийното производство на клетките, ликвидира опасните свободни радикали, увеличава глюкозната толерантност на диабетиците, подобрява сърдечната функция, подобрява физическия и умствения статус и концентрацията, поправя повредено ДНК, предпазва от клетъчни повреди причинени от ядрена радиация и още много др.

Субстанциите като ресвератрола обикновено не действат директно срещу болестта или биологическия стресор, както правят повечето лекарства. Те не действат като обикновените медикаменти като антибиотици, болкоуспокояващи, регулатори на кръвното налягане и такива за рак. Нито пък притежават токсичността на синтетичните лекарства. Тези извлечени от растенията съединения работят като стартират един процес в самите органи и клетки на животното, които атакуват болестта или предпазват от стреса и другите неблагоприятни фактори от околната среда.

Вече е добре известно, че възпалението освен, че е симптом за някаква болест, както се е мислело по-рано, само по себе си причинява и доста проблеми. Има солидни доказателства, че възпалението играе ключова роля в автоимунните заболявания като артрит, алергии и множествена склероза, сърдечни болести, диабет и Алцхаймер.

Когато се консумира ресвератрол, той не редуцира директно възпалението. Вместо това активира системи в клетките на тялото както и протеини, които премахват възпалението по естествен начин. Точно затова ресвератролът се нарича регулатор, а не лекарство. Регулаторът работи като активира и деактивира различни ензими, протеини и дори гени, за да предотврати или лекува причината за проблема, а не просто да замаскира симптомите.

Кога за последен път сте чули за синтетично лекарство, което в действителност да лекува дадена болест? Ресвератролът възпира възпалението като активира много от същите процеси, които се активират и при лекарствата против възпаление, но по много по-сложен и прецизно насочен маниер. Сравнението му с конвенционалните лекарства за възпаление е като на скалпел с нож за хляб. Ресвератролът намалява възпалението без да се меси на други полезни процеси, които биват възпирани от конвенционалните лекарства.

Начинът по който ресвератрола атакува рака е друг пример за неговия селективен и почти интелигентен ефект върху клетките. Той възпира растежа на раковите клетки чрез различни на брой действия. Възпира растежа на малките кръвни пътища, които захранват тумора, но не стимулира разрастването на тумора в други части на тялото, процес познат като метастази, който е един от страничните ефекти на антираковите лекарства, които също спират притока на кръв до раковия тумор. Също така работи чрез активиране и деактивиране на определени протеини като например NF-kB, протеин, който е свързан с почти всички ракови заболявания при хората.

" }-->

Коментари