Публикация

Валсален

Валсален- Лечение на есенциална хипертония.Валсален
Всяка таблетка съдържа 160 mg валсартан (valsartan).

1.1  Терапевтични показания

 Хипертония

Лечение на есенциална хипертония.

Скорошен миокарден инфаркт

Лечение на клинично стабилни пациенти със симптоматична сърдечна недостатъчност или безсимптомна левкомерна систолна дисфункция след скорошен (12 часа - 10 дни) миокарден инфаркт (вж. точки 4.4 и 5.1).

Сърдечна недостатъчност

Лечение на симптоматична сърдечна недостатъчност, когато АСЕ-инхибиторите не могат да бьдат прилагани или като допълваща терапия кьм АСЕ-инхибиторите, когато бета-блокерите не могат да бьдат използвани

Коментари