Публикация

Обновената Клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска” бе открита официално

Тя е един от водещите в страната диагностично-терапевтични центрове, в който се прилагат класически и иновативни методи за ултразвукова диагностика на отделителната система и биопсични методи в нефрологията


По случай 135 години от основаването и 130 години от именуването на Александровска болница, на 3 ноември 2014 г., в 10.30 ч., бе официално открита реконструираната Клиника по нефрология на болницата. Тя е един от водещите в страната диагностично-терапевтични центрове, в който се прилагат класически и иновативни методи за ултразвукова диагностика на отделителната система и биопсични методи в нефрологията. Лентата преряза министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, в присъствието на колеги и партньори.

Клиниката по нефрология заема сутерена и част от триетажна сграда, строена преди повече от 110 години, в която до февруари 2014 г. не са предприемани комплексни ремонтни дейности. Ремонтирани са 1250 кв.м площ на стойност 850 хил. лева, отпуснати от Министерство на здравеопазването. Извършен е вътрешен основен ремонт на стационара с цялостна подмяна на подовата настилка, на дограмата и на няколко вида инсталации (електрическа, отоплителна, ВИК, инсталация за медицински газове). След ремонта болничните стаи разполагат със собствен санитарен възел и душ кабина, един от тях е приспособен за инвалиди. За първи път в Клиниката по нефрология е изградена интерактивна мрежа, с която са осигурени телевизия, телефонни и интернет услуги за всички пациенти.

В новоизградените пространства в сутерена са обособени нови помещения за лабораторни и учебни цели, битови и складови помещения, санитарни възли. Със средства на Медицински университет – София са закупени мебели и интерактивни дъски за преподавателска дейност за двете учебни зали (43 и 18 места), на стойност 12 000 лв. Административно-учебният сектор разполага и със стая за обучение на пациенти с ХБН, с цел еритропоетиново лечение, самостоятелни помещения за клинични проучвания и собствен архив.

Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Александровска” разполага с 34 легла. В нея годишно се лекуват 1700 болни от цялата страна, като 25% от тях се нуждаят от спешно и интензивно лечение. Средно на 110 пациенти годишно се извършват бъбречни биопсии. Тя е единственият клиничен център в страната, в който се извършва контраст-усилена ехография, както и 3D ултразвуково изследване на пикочния мехур или т.нар. „виртуална цистоскопия”.

Реконструираната клиника има условия за подготовка на пациенти за трансплантация, лекуване и проследяване на трансплантирани. Биопсичната зала е с възможности за плазмафереза. По проект за изграждане на „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” към СРИП на МЗ, финансиран по ОП „Регионално развитие”, нефрологичната клиника получи ултразвукова платформа за ранна онкологична диагностика на стойност 143 446 лв. На клиниката е дарен нов апарат за плазмафереза, ултрафилтрация и диализа за септични състояния.

Коментари