Обновената Клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска” бе открита официално
Клиника по нефрология
Клиника по нефрология
Лечебно заведение
Обновената Клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска” бе открита официално

Обновената Клиника по нефрология на УМБАЛ „Александровска” бе открита официално

Тя е един от водещите в страната диагностично-терапевтични центрове, в който се прилагат класически и иновативни методи за ултразвукова диагностика на отделителната система и биопсични методи в нефрологията

По случай 135 години от основаването и 130 години от именуването на Александровска болница, на 3 ноември 2014 г., в 10.30 ч., бе официално открита реконструираната Клиника по нефрология на болницата. Тя е един от водещите в страната диагностично-терапевтични центрове, в който се прилагат класически и иновативни методи за ултразвукова диагностика на отделителната система и биопсични методи в нефрологията. Лентата преряза министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, в присъствието на колеги и партньори.

Клиниката по нефрология заема сутерена и част от триетажна сграда, строена преди повече от 110 години, в която до февруари 2014 г. не са предприемани комплексни ремонтни дейности. Ремонтирани са 1250 кв.м площ на стойност 850 хил. лева, отпуснати от Министерство на здравеопазването. Извършен е вътрешен основен ремонт на стационара с цялостна подмяна на подовата настилка, на дограмата и на няколко вида инсталации (електрическа, отоплителна, ВИК, инсталация за медицински газове). След ремонта болничните стаи разполагат със собствен санитарен възел и душ кабина, един от тях е приспособен за инвалиди. За първи път в Клиниката по нефрология е изградена интерактивна мрежа, с която са осигурени телевизия, телефонни и интернет услуги за всички пациенти.

В новоизградените пространства в сутерена са обособени нови помещения за лабораторни и учебни цели, битови и складови помещения, санитарни възли. Със средства на Медицински университет – София са закупени мебели и интерактивни дъски за преподавателска дейност за двете учебни зали (43 и 18 места), на стойност 12 000 лв. Административно-учебният сектор разполага и със стая за обучение на пациенти с ХБН, с цел еритропоетиново лечение, самостоятелни помещения за клинични проучвания и собствен архив.

Клиниката по нефрология на УМБАЛ „Александровска” разполага с 34 легла. В нея годишно се лекуват 1700 болни от цялата страна, като 25% от тях се нуждаят от спешно и интензивно лечение. Средно на 110 пациенти годишно се извършват бъбречни биопсии. Тя е единственият клиничен център в страната, в който се извършва контраст-усилена ехография, както и 3D ултразвуково изследване на пикочния мехур или т.нар. „виртуална цистоскопия”.

Реконструираната клиника има условия за подготовка на пациенти за трансплантация, лекуване и проследяване на трансплантирани. Биопсичната зала е с възможности за плазмафереза. По проект за изграждане на „Център за ранна диагностика и лечение на онкологични заболявания в УМБАЛ „Александровска” към СРИП на МЗ, финансиран по ОП „Регионално развитие”, нефрологичната клиника получи ултразвукова платформа за ранна онкологична диагностика на стойност 143 446 лв. На клиниката е дарен нов апарат за плазмафереза, ултрафилтрация и диализа за септични състояния.

Мнения