Кардиология резюмета - I научно-практическа конференция на БЛС 2014
Български лекарски съюз (БЛС)
Български лекарски съюз (БЛС)
Организация
Кардиология резюмета - I научно-практическа конференция на БЛС 2014

Кардиология резюмета - I научно-практическа конференция на БЛС 2014

В модула кардиология и сърдечно-съдовата хирургия са включени лекции за ендоваскуларното лечение на болести на аортата, лечение на постинфарктен междукамерен дефект, хирургично лечение на острите дисекции на гръдната аорта и модерното интервенционално лечение

Резюметата от докладите можете да видите в прикачените по-долу файлове:

Прикачени файлове

Остър коронарен синдром - диагноза и лечение
Ендоваскуларно лечение на болести на аортата: 10-годишен опит на УСБАЛССЗ
Оптимално лечение на постинфарктен междукамерен дефект - опитът на УСБАЛССЗ
Хирургично лечение на острите дисекации на гръдната аорта
Ендоваскуларно лечение при дисекации на аортата
Спешни състояния на артериалната система
Хирургично поведение при остро нарушение на мозъчното кръвообращение
Хирургично поведение при остро нарушение на венозното кръвообращение
Реклама

Мнения