Публикация

Кардиология резюмета - I научно-практическа конференция на БЛС 2014

В модула кардиология и сърдечно-съдовата хирургия са включени лекции за ендоваскуларното лечение на болести на аортата, лечение на постинфарктен междукамерен дефект, хирургично лечение на острите дисекции на гръдната аорта и модерното интервенционално лечение


Резюметата от докладите можете да видите в прикачените по-долу файлове:

Прикачени файлове

Остър коронарен синдром - диагноза...
Ендоваскуларно лечение на болести ...
Оптимално лечение на постинфарктен...
Хирургично лечение на острите дисе...
Ендоваскуларно лечение при дисекац...
Спешни състояния на артериалната с...
Хирургично поведение при остро нар...
Хирургично поведение при остро нар...

Коментари