Публикация

Забравеното дясно сърце-ехографска оценка

Д-р Иван Кючуков –кардиолог, Тополовград


Анатомично дясното сърце включва дясното предсърдие с двете празни вени, трикуспидалната клапа, дясната камера с изливната част и пулмоналната артерия

ДЯСНА КАМЕРА
Линейни размери-

Позиция и режим- А4C- 2D в теледиастола
Базален диаметър -измерва се над трикуспидалния пръстен<42мм.
Среднокухинен диаметър <35мм.
Надлъжен диаметър- от пръстена до върха<86мм.-рядко се ползва

Позиция и режим-PSAX/ниво Ао/- RVOT/изходна част на Д.К./, 2D.
в теледиастола
RVOT-проксимален диаметър <33мм.
RVOT-дистален диаметър<27мм.

Изследването се извършва в апное, защото при вдишване се увеличават размерите.

Дилатация на дясна камера- причини:

-Дилатативна кардиомиопатия
-Миокардити
-Д.К. дисплазия
-Д.К. инфаркт
-Белодробна емболия
-Белодробна хипертония
-Трикуспидна или пулмонална регургитация
-VCC-ASD.

Свободна стена на дясна камера-

Измерването на дебелината и се извършва на ниво хорди на Д.К. в позиция SC4C/субкостална/, режим-2D/M-в теледиастола -норма-2-4мм. над 5мм.-хипертофия
Хипертофия на стената се намира при:
-Пулмонална хипертония
-Обструкция в изходната част на Д.К.
-Пулминална стеноза.

Функции на дясна камера

Систолна -използват се много параметри които са недостатъчно надеждни за клиничната практика:
TAPSE-tricuspid annular plane systolic excursion- позиция A4C, режим 2D/M-латерална стена на трикуспидален пръстен-норма >16мм. дава данни за функцията на базалната надлъжна част на камерата. Използва се се за оценка на камерната функция при остро бел. сърце и оми на дясна камера.

Диастолна функция-
оценка на трикуспидалния кръвоток-E/A-съотношение -норма-0.8-2,1, под 0,8-забавена релаксация
DT-120 msec., под 120мсек.-рестриктивен тип.

Систолно налягане на дясната камера-определя се vmax /норма до 260см/сек./ на трикуспидалния регургитационен кръвоток по формулата на Бернули/4Vmax2/
При липса на трикуспидална лезия се използва времето на акцелерация /АТАP/на систолния пулмонален кръвоток-норма>100msec.-PSAX -AO

ДЯСНО ПРЕДСЪРДИЕ

-голям размер-<53мм.
-малък размер-<44мм.
площ в телесистола-<18см2.

Дилатация на дясно предсърдие-причини:
пулмонална хипертония
д.к. недостатъчност
инсуфициенция или стеноза на трикуспидалната клапа
предсърдно мъждене.

Деснопредсърдно налягане- /норма-0-5мм.Hg/-определя се от диаметъра на долна празна вена/норма<21мм/ и нейния инспираторен колапс/> 50%/.

Използвани източници: Guidlines for the ASE, ESC-AAE, Stanford university, 1,2,3sonography

" }-->

Коментари