Публикация

21 януари отбелязваме деня на родилната помощ- Бабинден

От 1951 година 21 януари е обявен за ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите. АГ-клиниката на МБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович днес отбеляза деня на родилната помощ.


АГ-клиниката на МБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович днес отбеляза деня на родилната помощ. Гости и приятели поздравиха екипа от специалисти работещи в клиниката.

С пожелания за създаването на повече бебета завеждащият родилно отделение Доц. Трифонов, извърши обредното поливане с думите „както се плъзга сапуна лесно от ръцете така да се раждат бебета следваща тагодина .“ Традиционно и по стар български обичай, завеждащият родилно отделение разчупи питката със заклинанията: „ Колкото семена има на питата, толкова деца безпроблемно да се раждат в нашата болница“.

Благодарности бяха отправени и към всички акушерки,за техния денонощен, съвестен и усърден труд, благодарности и към колегите си отправи Доц. Трифонов.

Поздравления отправиха и Декана на ТУ Доц. д-р Мая Владова Гълъбова-дм, Контролните органи РЗИ и РЗОК, Зонта клуб, Представители на Общински съвет, Зам.Кмет Хуманитарни дейности Иванка Сотирова, Доц. Йовчев и още много други колеги и приятели.

Коментари