Публикация

Педиатър от МБАЛ „Пловдив“ единствен представи България на световен конгрес

Завеждащата на детско отделение в МБАЛ „Пловдив“ д-р Анеса Георгиева, д.м. беше единственият педиатър, представил България на XII-ия Азиатски конгрес по детска нефрология.


Във форума, който се проведе в Ню Делхи в Индия, свои проучвания, доклади и съобщения направиха водещи специалисти от цял свят. Акцент на конгреса бяха острите и хронични гломерулонефрити, проблемите и усложненията при бъбречна трансплантация, уроинфекциите.

„Постнатално проследяване и управление на установеното преди раждане разширение на бъбречните кухини чрез ултразвук“, бе темата, която изнесе д-р Георгиева. Известната пловдивска лекарка е проследила 47 деца от раждането до тяхната едногодишна възраст и е установила, че за малки пациенти, при които степента на разширение на бъбречните кухини не е голяма, не се налага операция. Малформацията търпи пълно обратно развитие. Само при 3 от децата, и то с ІІІ-та и ІV-та степен на разширение, се е наложило оперативно лечение.

Въпреки това д-р Георгиева съветва всички деца, при които вътреутробно е намерено отклонение от нормата, да се проследяват от специалист още от раждането. Разширението в различна степен на бъбречните кухини на плода се открива при около 1-5% от бременните жени и представлява около 50% от всички пренатално открити бъбречни аномалии. Съобщението предизвика сериозен интерес сред колегите, тъй като засегна важни въпроси, свързани с поведението на лекари и пациенти при толкова често срещана аномалия, която за щастие е с добър изход в повечето от случаите, коментира д-р Георгиева.

Това е третото участие на завеждащата на детско отделение в МБАЛ „Пловдив“ в конгреси по детска нефрология. През 2013 г. в Шанхай, където се проведе световният форум, тя представи „Мултикистична бъбречна дисплазия – нашият опит в управлението“. На Европейския конгрес през 2012 г. в Дубровник участва с две съобщения „Случай на херпес симплекс вирусен хеморагичен цистит“ и „Потенциални възможности на триизмерно ултразвуково изследване на отделителна система при деца“.  

Коментари