Публикация

Фармацевтите на символичен протест

Недоволството им е продиктувано от новия лекарствен списък, както и от забраната да продават детски храни...


Фармацевти от цялата страна организират символичен протест днес и утре. Недоволството им е продиктувано от новия лекарствен списък, по който медикаменти се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса.

Според фармацевтите, новите правила за ценообразуване на тези лекарства ще ги принуди да затворят аптеките си, заради предвидената ниска надценка.

Аптекарите не са съгласни и със забраната да продават детски храни.

Министерството на здравеопазването заяви, че „няма място за притеснения както от страна на фармацевтите, така и от страна на пациентите”.

„Цените на лекарствените продукти са държавно регулирани, а надценките за търговец на едро и търговец на дребно - нормативно определени. При изготвянето на влезлия в сила Позитивен лекарствен списък са спазени изцяло механизмът и разпоредбите.” – уточняват от ведомството.

По отношение на лекарствените продукти, заплащани напълно със средства на НЗОК и отпускани по протоколи, се запазва досегашният ред, като се предвижда аптеките да получават по 1 лев за изпълнена рецепта.

„Позитивният лекарствен списък и нормативната уредба, която се отнася до реимбурсирането на лекарствени продукти, са изработени изцяло в полза на пациента.” – допълва пресцентърът на МЗ.Коментари