Публикация

Професионални увреждания на слуховата сензорна система

Професионалните заболявания на слуховата сензорна система са нозологични единици, които се развиват в резултат на продължително, а в някои случаи и на остро настъпващо въздействие на фактори на работната среда, превишаващи допустимите санитарно-хигиенни норми


Цялата презентация можете да видите в прикачения файл!

Прикачени файлове

ПРОФЕСИОНАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ НА СЛУХОВ...

Коментари