Публикация

Четвърта научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология”

От 27 до 29 март 2015 г. в гр. Варна, жк Златни пясъци.


Четвърта научна конференция „Съвременни акценти в сърдечната и съдовата патология” под патронажа на проф. д-р Красимир Иванов, дмн, ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, ще се проведе от 27 до 29 март 2015 г. в гр. Варна, кк Златни пясъци, конферентен център на хотел Интернационал.

Коментари