Публикация

Коварният хепатит


Хепатитът може да увреди черния дроб без пациентът да разбере, че е болен, обяснява д-р Анелия Гоцева, инфекционист.

Д-р Гоцева, съществува мнението, че вирусният хепатит е сравнително невинно заболяване, което не оставя трайни следи. Така ли е?

Това твърдение може да е вярно само по отношение на един от видовете вирусен хепатит - тип „А”, известен още като болест на мръсните ръце.
Но не забравяйте, че хепатитите тип „В”, „Делта” и „С” също са вирусни, а те съвсем не са невинни заболявания.
Напротив, при тях може да се стигне до смъртен изход при възникване на остра чернодробна недостатъчност или до хронифициране с по-късно развитие на чернодробна цироза или рак на черния дроб.

Какви са последиците от хепатит „А”? Нали той е най-разпространен?

Този хепатит може да се развие до епидемии, защото заразяването става чрез замърсени с фекални частици храна и вода при лоша хигиена.
За него е характерно, че не преминава в хронична форма и веднъж прекаран, създава траен имунитет в организма. Но това не означава, че трябва да бъдем нехайни към опасността да се заразим, защото при заболяване се налага болнично лечение, а пълното възстановяване понякога изисква месеци.
Хепатит „А” протича по-тежко при възрастни и страдащи от хронични заболявания хора.

Как можем да се предпазим от хепатит „А”?

Преди всичко чрез спазването на лична хигиена. Може да звучи банално, но се оказва, че все още доста хора забравят да си измият ръцете след ползване на тоалетната, както и преди хранене.
При посещение на обществени хранителни заведения обръщайте внимание на чистотата. Нивото на хигиената най-ярко си личи по поддържането на тоалетните. Ако те не са чисти, голяма е вероятността и кухненският блок да не отговаря на санитарно-хигиенните норми.
При купуване на закуски от павилиони и сергии обръщайте внимание дали продавачът ги пипа с ръка без ръкавица или щипка. Боравенето с банкноти и едновременното докосване на храната носи рискове.

Кой е най-опасният хепатит?

Може би хепатит „С”, защото хронифицирането при него е 80 процента. При този хепатит (както и при хепатит „В”) заразяването става само по кръвен път: при преливане на заразена кръв, при хемодиализа, медицински или стоматологични манипулации с недобре стерилизирани инструменти.
Има сравнително нисък дял на заразени от хепатит „С” и по сексуален път, но извън медицинските манипулации, най-застрашени са венозните наркомани. Но при хепатит „В” сексуалното поведение има доста голямо значение.

Хепатитът се свързва с пожълтяване, какви са другите признаци?

Пожълтяването е свързано с жлъчните пигменти (билирубин). Когато в кръвта тяхното ниво се повиши, кожата и склерите се обагрят в жълто. Но вирусният хепатит може да протече изобщо без пожълтяване.
Известни са другите симптоми: потъмняване на урината, изсветляване на изпражненията, умора. Но често (особено хепатит „С”) протича коварно, без жълтеница и без особени оплаквания от страна на болния.
Тези видове хепатит често се улавят случайно при изследване преди операция или по друг повод. Лошото е, че липсата на оплаквания не означава леко засягане на черния дроб.
Хепатит „С” си остава един от водещите проблеми на съвременната гастроентерология и една от основните причини за необходимостта от чернодробна трансплантация.

Трябва ли да се ваксинираме срещу хепатит?

Ваксините са най-добрата превенция на хепатита от типа „А” и „В”, когато са приложени правилно.
За съжаление, няма ваксина срещу хепатит „С”, защото вирусът му е много изменчив.

След прекаран хепатит как може да се укрепи черният дроб?

Преди всичко пациентите трябва да следят състоянието на черния дроб чрез контролни прегледи – нива на чернодробните ензими, ехографски преглед и др. Алкохолът трябва абсолютно да се изключи, както и тлъстите храни.
Благотворно влияние върху черния дроб имат някои препарати, известни като хепатопротектори. Те са на растителна основа.
Добри резултати има от приложението на препаратa Хепасейв, който се получава от индийско лечебно растение.

Коментари