Публикация

Есенни научни конференции с международно участие

Конференциите включват: Международно училище по Ринопластика, което ще се проведе от 3 до 4 Септември и Четвърта Българо-Италианска Ринологична среща, с дати 4-6 Септември 2015г. Повече информация на www.bulgarianrhinologicsociety.org/bg/


Коментари