Публикация

Нови сигнали за внос на опасен цимент


Българската асоциация на циментовата индустрия ще подаде иск в Брюксел срещу държавата за това, че въпреки подадените сигнали до отговорните институции, вносът на опасен турски цимент продължава повече от 6 месеца.


Председателят на асоциацията Александър Кар съобщи, че през последните дни БАЦИ е закупила цимент от турски производител.

Чрез проверка на независима лицензирана лаборатория е установено, че данните в документите, придружаващи материала, са неверни, и съдържащият се хром 6 в цимента е пет пъти над допустимата норма.

Коментари