Публикация

Клиниката по лъчелечение към УМБАЛ "Св. Марина" - Варна е най-големият, най-модерният и комплексен онкологичен център

В интервю за КредоУеб проф. Красимир Иванов споделя, че лечението на онкоболните е комплексно.


За да може да има успех борбата с онкологичните заболявания, лечебното заведение трябва да разполага с всичките модалности и възможности за поставяне на точна диагноза, правилно лечение - химио- и лъчетерапия, което затваря комплекния цикъл.

За повече информация, вижте видеото.

" }-->

Коментари