Публикация

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ТОВА КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ И ЗАЩО ТЕ СА ВАЖНИ ЗА СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНА

Стволовите клетки са уникални, тъй като обратно на мускулните, кръвните и нервните клетки, които обикновено не се репликират, те могат да се делят многократно.


Стволовите клетки имат забележителния потенциал да се развиват в много различни видове клетки по време на ранното развитие и растеж на тялото. Освен това, при отделни тъкани те функционират като своеобразна вътрешна възстановителна система, делейки се без лимит, за да заместят други клетки, стига човекът или животното да са живи.При деленето си всяка стволова клетка има потенциал да остане стволова клетка или да се превърне в друг вид клетка с по-специализирана функция, като мускулна клетка, например, червена кръвна- или мозъчна клетка.

Прочетете цялата статия ТУК: 

http://www.future-health.bg/stvolovi-kletki/%D0%BA...

Коментари