Публикация

Новият лекарствен списък излиза на 31 март

Реимбурсирането на медикаментите се запазва, като в някои случаи процентът, който ще се заплаща от НЗОК, е леко увеличен...


Реимбурсирането на медикаментите в новия Позитивен лекарствен списък се запазва, като в някои случаи процентът, който ще се заплаща от НЗОК, е леко увеличен.
Това беше обявено днес на пресконференция, дадена от Комисията по позитивния лекарствен списък,

В списъка, който влиза в сила от 31 март, до момента са включени около 1350 медикамента, като работата по неговото попълване продължава и нови лекарства ще се добавят непрекъснато, увери доц. Йорданка Узунова, председател на комисията.

Фармацевтичните фирми са подали 2300 молби за включване на лекарствени средства, 1500 от които са разгледани. Отхвърлени са близо 150 молби.
В някои от случаите става дума за непълноти или неточности в документите, в други разрешителните за медикаментите са с изтекъл срок. Част от отказите са мотивирани с това, че в минимум 3 от 8-те референтни страни те не се заплащат от здравните фондове.

Някои от лекарствата, които не попадат в новия списък, досега са се реимбурсирали от НЗОК, но според комисията това се компенсира от присъствието на препарати с аналогично действие.

„Не съществуват заболявания, за които да отсъстват медикаменти.” – поясни доц. Узунова

Експертите от комисията подчертаха, че са се съобразявали с определения бюджет на НЗОК, както и с това че в условията на криза не се очаква бюджетът за лекарства да бъде увеличен. От друга страна, стремежът е като цяло пределните цени на лекарствата да са с около 10 на сто по-ниски, отколкото досега.

Утре, 31 март, новият Позитивен списък ще бъде публикуван на сайта на [url="http://www.mh.government.bg/"]Министерството на здравеопазването[/url]. Той ще включва, както пределните цени на лекарствата, над които търговците не могат да продават, така и процента на реимбурсиране от НЗОК.

С публикуването на новия списък договорите, които търговците и лечебните заведения вече са сключили с фармацевтичните фирми, остават в сила. Новите пределни цени ще важат за бъдещите договаряния.

В случай, че увеличеният процент за реимбурсиране на някои от медикаментите доведе до преразход на бюджетни средства от страна на НЗОК, касата има възможност на всеки 3 месеца да иска промени в списъка.


[[i]][[b]]Илиана Славова[[/b]][[/i]]

Коментари