Публикация

Водещи експерти обсъждат лечението на сърдечната недостатъчност


Научен симпозиум с международно участие за възможностите на ресинхронизиращата терапия в лечението на сърдечната недостатъчност ще се проведе на 13 юни в болница „Света Екатерина” в София.

България е на едно от първите места по сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. Непрекъснато се повишава броят на пациентите с прогресираща сърдечна недостатъчност. Според статистическата честотата на застойната сърдечна недостатъчност е 10-20 на 1 000 души население.

Чрез ресинхронизиращата терапия се възстановява нормалното провеждане на електрическия импулс и последователността и съкращаването на сърдечните кухини.

Последните клинични данни сочат, че чрез метода се увеличава средната продължителност на живота с около 30%, спрямо лечението с медикаменти или само с пейсмейкър, намалява се броят на приеманите лекарства и се съкращава средният болничен престой.

 

Коментари