Публикация

Постпартални депресивни състояния

Раждането се разглежда като общ стресор и като такъв може да окаже сериозно влияние върху психичното равновесие. Какви са разновидностите на депресивните състояния в този период, прочетете в статията


Депресията е сериозен проблем за общественото здраве. Тя има разнообразни характеристики и може да се появи в различни етапи от живота, сред които е и периодът след раждането. Раждането се разглежда като общ стресор и като такъв може да окаже сериозно влияние върху психичното равновесие. При навременно диагностициране и лечение депресиите след раждането имат добра прогноза. Въпреки това, все още има табу по темата и много семейства предпочитат да се справят сами. Това може да доведе до неблагоприятни последици.

ЕТО РАЗЛИЧНИТЕ РАЗНОВИДНОСТИ И ТЕХНИТЕ ОСОБЕНОСТИ:

СЛЕДРОДИЛНА ТЪГА (бебешка депресия)

ОБХВАТ: 30-75% от жените.

НАЧАЛО: 3-4 дни след раждането.

ОСОБЕНОСТИ: Емоционалност и свръхчувствителност в първите дни след раждането. При някои, тези емоции са съпътствани от необяснима тревога и чувство за самота. Състоянието се дължи на значимите хормонални промени, съпътстващи раждането, както и на физическото изтощение. Това е естествена реакция на женския организъм. В 20% от случаите обаче може да премине в следродилна депресия.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Часове до дни

ЛЕЧЕНИЕ: Не се налага лечение. За по-лекото преминаване през състоянието роля има подкрепящата среда- разбирането, грижата и подкрепата от страна на близките смекчават симптомите и те отшумяват по-бързо.

Уверете майката, че се справя добре и намерете начини да я разсеете и развеселите.

СЛЕДРОДИЛНА ДЕПРЕСИЯ

ОБХВАТ: 10-15% от жените.

НАЧАЛО: месец до година след раждането.

ОСОБЕНОСТИ: Характеризира се с потиснато настроение, липса на удоволствие, емоционална лабилност, чувство за вина, гняв, изтощаемост, загуба на апетит, смущения в съня и концентрацията, извън нормалните трудности в този период. Някои майки преживяват натрапчиви мисли, свързани с нараняване на себе си или бебето, от което изпитват вина. Жените преживяват симптомите почти всеки ден, през по-голямата част от деня и това нарушава ежедневната им активност. Те често се оттеглят от света, за да избегнат възможна критика и неразбиране. Рискови фактори- съчетание от генетични фактори, фактори от средата и характера на майката.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: седмици-месеци

ЛЕЧЕНИЕ: Необходимо e посещението на специалист- психиатър и/или психолог, който да уточни състоянието и да определи лечение. Психотерапията, кърменето и срещите с други майки са ключови в преодоляването на състоянието.

Нелекуваната депресия има неблагоприятни дългосрочни последици и може да е предшественик на хроничната/повтаряща се на цикли депресия. При децата, продължаващата във времето депресия на майката може да допринесе за появата и развитието на емоционални, поведенчески, мисловни и междуличностни проблеми у детето.

СЛЕДРОДИЛНА ПСИХОЗА

ОБХВАТ: 0.1-0.2% от жените.

НАЧАЛО: До 2 седмици след раждането.

ОСОБЕНОСТИ: Най-тежката и най-рядко срещана форма. Характеризира се с изключително тежки депресивни епизоди, съпътствани от крайно въодушевено настроение, като двете могат да се редуват често; налудности и халюцинации. Налице е риск майката да навреди на себе си и/или бебето, под въздействието на въображаеми команди. Основните рискови фактори са генетични и фамилна обремененост.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Седмици-месеци

ЛЕЧЕНИЕ: Изключително важни са навременните мерки, с цел предотвратяване рисковете за здравето и живота на майката и нейното новородено. В голяма част от случаите се налага хоспитализация и наблюдение от психиатър.

" }-->

Коментари