Публикация

Обучение за здравна просвета сред учениците


Обучителен семинар за медицински специалисти от здравните кабинети на учебните заведения в Плевенско ще се проведе днес.

Темата на семинара, в който ще се включат 70 професионалисти по здравни грижи, е „Здравно образование - принципи, методи и средства за обучение”.

Обучението на специалисти в областта е започнало в началото на предходната учебна година и това е четвъртият модул.

 

" }-->

Коментари