Публикация

МЗ одобри промените в наредбата за имунизациите


Министерството на здравеопазването одобри промени в Наредбата за имунизациите в България.

Така към задължителните имунизации се добавят два нови антигена – срещу Хемофилус инфлуенце тип Б (Hib) и срещу Стрептококус пневмоние (пневмококи). В ранна детска възраст тези микроорганизми са едни от основните причинители на респираторни инфекции, пневмонии, отити.
  
Според Световната здравна организация, Hib-инфекцията е втората по честота причина за смърт при деца под 5-годишна възраст, с относителен дял от 15% в страните, в които не се провежда имунизация, каквато е и България.

Инвазивните Hib-инфекции водят до тежки последици - глухота, епилепсия, умствена недостатъчност и дори смърт. Утежняваща прогнозата характеристика е повишената  резистентност (устойчивост) към антибиотиците от първи избор. У нас смъртността и трайните увреждания при Hib менингита са 16,4 на сто.

Пневмококовата инфекция е най-честата ваксинопредотвратима причина за смърт при деца под 5-годишна възраст с относителен дял от 28 %.

Тя е тежък медико-социален проблем поради тежките инвазивни форми с неблагоприятна прогноза - пнемония, менингит и сепсис, и поради високата честота на локалните инфекции - отит на средното ухо, синуит и бронхит.

Според данните на Националния център по здравна информация, за последните години заболяванията на дихателната система заемат трето място в структурата на смъртността в ранна детска възраст, предхождани от травмите и интоксикациите.

Тези ваксини са включени в имунизационните календари на почти всички страни от ЕС.

Единият нов антиген (срещу Hib) е включен в състава на петкомпонентна ваксина заедно с антигените срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит, а другият (срещу Стрептококус пневмоние) е под формата на самостоятелна ваксина.

„Въвеждането на съвременни многовалентни ваксини е в унисон със съвременните европейски практики. Така се улесняват родителите и общопрактикуващите лекари при извършването на ваксинацията, тъй като с еднократно инжектиране се постига защита спрямо пет различни заболявания.”, уточнява МЗ.
 
Към списъка на препоръчителните ваксини се включват новите ваксини срещу ротавирусната инфекция и срещу човешкия папиломен вирус.

 

 

" }-->

Коментари