Публикация

Д-р Румяна Тодорова остава начело на НЗОК


Управителният съвет на НЗОК на свое заседание днес одобри взетото от комисията по избор на директор решение, с което д-р Румяна Тодорова беше преизбрана за ръководител на институцията.

След проведения конкурс д-р Румяна Тодорова е класирана на първо мясно (с обща оценка отличен 5,50), Тони Веков - на второ (с обща оценка много добър 5,00), а на трето - д-р Галя Кондева (с обща оценка мн. добър 4,75).

Д-р Тодорова е родена в София на 25 юни 1958 г. Завършила е Медицинската академия в София със специалност „Кожни болести и венерология” и университета „Проф. Асен Златаров” в Бургас със специалност „Стопанско управление и здравен мениджмънт”.

Преминала е обучителен курс по акредитация на лечебни заведения, както и курс по генерален мениджмънт за административни ръководители от системата на здравеопазването, организиран от Института за стимулиране на икономиката WIFI – Австрия и Европейския мениджмънт център.

Д-р Тодорова работи в системата на НЗОК от февруари 2004 г. Била е зам.-директор на РЗОК – София област и последователно директор на дирекция „Извънболнична медицинска помощ” и на дирекция „Договаряне, методология и контрол на извънболничната помощ” в централното управление на касата. Изпълнявала е длъжността зам.-директор по лекарствата и контрола в институцията. Първият й мандат като директор на касата е от 1 септември 2006 г.

Д-р Румяна Тодорова владее английски и руски език.

Коментари