Публикация

Доц. Ж. Мирчева: Режимът за добавките е твърде либерален


По–рано в България всеки, който искаше да предложи на пазара продукт, претендиращ, че укрепва здравето и лекува, беше задължен да премине през Изпълнителната агенция по лекарствата.

Така се оглеждаше внимателно какво съдържа продуктът, възможно ли е това, за което има като претенция, да заблуди потребителя. Този ред беше премахнат, а възприетите европейски норми по отношение на хранителните добавки са твърде либерални. На същото е мнение са и нашите хигиенни органи. Това заяви пред Хелт Медия доц. Жасмина Мирчева, председател на ИАЛ.

„При съответните европейски експертни контакти ще алармирам и ще бъда активна за промяна в директивата. Защото тук не става дума само за българския, но и за европейския консуматор” – подчерта доц. Мирчева.

Коментари