Публикация

Никотиновото влияние върху нервните рецептори

Интересни факти за функционирането на нервните рецептори и действието на никотина върху тях.


Нервните рецептори регистрират мисълта, рефлексите и паметта и ги предават на следващия неврон или вътрешен орган. При нормална функция на рецепторните белтъци не се очакват изменения в дейността на главния и гръбначния мозък и се поддържа нормално и хармонично състояние на организма. Малко нарушение на тяхната структура или вкарването на активна субстанция, която повлиява дейността им, би довело до хаотичност в мозъчните функции и неправилно функциониране на органите. Затова е важно кои активни вещества от групата на фармакологичните медикаменти или природни токсини са опасни за нормалното ни съществуване.

Малки нарушения на структурата на нервните рецептори или вкарването на активна субстанция, която повлиява дейността им, би довело до хаотичност в мозъчните функции и неправилно функциониране на органите. Затова е важно кои активни вещества от групата на фармакологичните медикаменти или природни токсини са опасни за нормалното ни съществуване.

Никотинът е силно токсична природна субстанция с доказани ефекти върху централната и периферна нервна система. Но какво кара мозъка и вътрешните органи да реагират „специално“ на него? Това са никотин-ацетилхолиновите рецептори, намиращи се в цялото тяло. Името им идва от двете вещества, които свързват и регистрират най-силно – никотин и ацетилхолин. Ацетилхолинът е най-разпространеният в човешкото тяло невромедиатор. Той управлява функциите на висшата нервна дейност като памет или реч, но и участва в контрола на повечето органи и мускули като стомах и черва. Никотинът от своя страна най-често се приема чрез тютюнопушене и не е естествен медиатор в човешкото тяло. Най-честите ефекти краткотрайни ефекти при пушене са треперене в крайниците, увеличаване на сърдечния ритъм и намалена функция на храносмилателния тракт. По-продължителните до перманентни изменения могат да включват мускулни спазми, проблеми с миокарда или загуба на сетивност. Всеки един от ефектите се причинява от факта, че никотинът измества естествения медиатор на нервни импулси от организма и активира неврона без да има команда от мозъка. Треперенето се дължи на активиране на мускулните влакна чрез никотин и промяна на електролитния баланс в тъканта. Тези симптоми водят до по-бърза умора и неспособност за извършване на прецизни движения.

Друг ефект от тютюнопушенето е така наречената десенситизация на рецептора. Това явление се наблюдава при продължителна стимулация с един и същи стимул. Рецепторите престават да отговарят в даден момент на дадения стимул и не активират неврона или мускула дори и при подаване на ацетилхолин. Това нарушава нормалната функция на органите и не им предоставя възможността да реагират адекватно на сигнали от централната нервна система. Явлението може да се сравни с липсата на усещане за аромат след продължително използване на един и същи парфюм. При десенситизацията се нарушава не само координацията на движението, но и на вътрешните органи, които поддържат живота.

Никотинът не е отрова, която се свързва само с ракообразуването и малформации на плода при бременни жени. Токсинът нарушава функцията на вътрешните органи и изчистването му от организма може да бъде животоспасяващо. Отървете се от лошия навик, за да си осигурите спокоен живот в хармония с тялото и ума си без зависимост от цигарите.

Коментари