Публикуван е проект на споразумение за отстъпки на лекарствени продукти чрез договаряне
02.09
Фармация - новини и коментари
Фармация - новини и коментари
Страница
Публикуван е проект на споразумение за отстъпки на лекарствени продукти чрез договаряне

Публикуван е проект на споразумение за отстъпки на лекарствени продукти чрез договаряне

.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТСТЪПКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, ГАРАНТИРАЩИ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК И ДОСТЪП ДО ЕФЕКТИВНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ

НЗОК публикува на интернет страницата си проект на „Споразумение за отстъпки на лекарствени продукти чрез договаряне на финансови условия, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК и достъп до ефективно лекарствено лечение“. 

Пълният текст на проекта, покана до фармацевтичните компании и списък на лекарствата, които подлежат на задължително договаряне можете да видите в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

Проект на споразумение за отстъпки на лекарствени продукти
Покана до притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти
Списък на лекарства, които подлежат на задължително договаряне
Реклама

Мнения