Публикация

Публикуван е проект на споразумение за отстъпки на лекарствени продукти чрез договаряне

.


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОТСТЪПКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЧРЕЗ ДОГОВАРЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, ГАРАНТИРАЩИ ПРЕДВИДИМОСТ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЮДЖЕТА НА НЗОК И ДОСТЪП ДО ЕФЕКТИВНО ЛЕКАРСТВЕНО ЛЕЧЕНИЕ

НЗОК публикува на интернет страницата си проект на „Споразумение за отстъпки на лекарствени продукти чрез договаряне на финансови условия, гарантиращи предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК и достъп до ефективно лекарствено лечение“. 

Пълният текст на проекта, покана до фармацевтичните компании и списък на лекарствата, които подлежат на задължително договаряне можете да видите в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

Проект на споразумение за отстъпки...
Покана до притежателите на разреше...
Списък на лекарства, които подлежа...

Коментари