Публикация

Ректори ще обсъждат медицинското образование


В началото на септември в Плевен ще се проведе среща на ректорите на висшите медицински училища, съобщи проф. Григор Горчев, председател на Съвета на ректорите на медицинските училища.

По време на срещата ще бъдат обсъдени важни теми в сферата на здравното образование.

Според проф. Горчев един от основните проблеми е остарелият модел на подбор на кандидат-студентите. По думите му, във висшите училища трябва да бъдат записвани всички желаещи и след първата година на обучение да продължават най-добрите и най-мотивираните.

Ректорът на МУ-Плевен е категоричен, че сегашната схема за подбор на кадри е неефективна. Тя ще позволи и тази година да бъдат приети мъже кандидат-студенти с тройки, тъй като бройката на тези с високи оценки няма да попълни свободните 40 места.

Проблем във висшето училище е и ограничението за прием на 150 чуждестранни студенти за целия курс на обучение, т.е. годишният прием не може да надвишава 30 студенти. Според проф. Горчев всеки медицински университет трябва да определя политиката си като автономно учебно заведение.

Ректорът изрази надежда за промяна във висшето образование и здравния сектор. По думите му, е необходимо преподавателите да се върнат на основен трудов договор към университетите, а не както е сега  да са към болниците. „По този начин нивото на преподаване се снижава, а това рефлектира върху кадрите, които излизат.” – смята проф. Горчев.

 

Коментари