Публикация

Различните езици имат "свое" място в мозъка


Израелски учени публикуваха в Behavioral and Brain Functions този извод от свое проучване, базирано на случая с 40-годишен мъж, прекарал инсулт с увреждане на речта.

Той владеел равностойно иврит и арабски, а възстановяването на говорните умения ставало много по-бързо за единия език, което било доказано с многобройни тестове.

По-нататъшните изследвания показали, че разликата в употребата на двата езика била изразена  повече в нарушения в речниковия запас, отколкото в семантиката /значението на думите/.

Данните дават основание на учените да направят извода, че различните езици са „разположени” в различни мозъчни области.

Коментари