Публикация

Обща Лекарска консултативна комисия (ЛКК)

д-р Иван Камбуров - Вътрешни болести - Председател д-р Силвия Михайлова - Неврология - Член д-р Илка Божикова - Хирургия - Член


Лекарски консултативни комисии  в Медицински Център FiHealth се провеждат всеки Понеделник и Четвъртък от 08:00 - 11:00 часа. Желателно е преди деня за ЛКК пациента да представи необходимата медицинска документация, направление , екземпляр на амбулаторния лист и лична амбулаторна карта (ЛАК)

За повече информация 02 445 6666

Коментари

Благодаря!

FiHealth
18 сеп 2015 12:30

Един ден преди комисията можете да си подадете документите, на другия ден като дойдете можете да с вземете болничния.

колко време се чака от подаването на документите до явяване на комисия?