Публикация

Разходите на НЗОК повече от постъпленията през юни


Националната здравноосигурителна каса през юни е изразходвала повече средства в сравнение с приходите, които е получила. Според отчета на осигурителната институция, през месеца от приходи и трансфери са събрани 129,9 млн.лв., което представлява 5,3 на сто от годишния план. 125,4 млн. лева са постъпили от здравни вноски. В същото време през периода са изразходвани 167,6 млн. лв., или 8,1 на сто от годишния план.

Към 30 юни хората с прекъснати здравноосигурителни права са 1 милион и 26 хиляди. В сравнение със същия период на миналата година този брой е нараснал с 21 хил. души.

Основните разходи в бюджета са за здравноосигурителни плащания, които през юни са в размер на 161,5 млн. лева, или 9,3 на сто от годишния план.

Най-много средства са отделени за болнична помощ – 95,7 млн. лева, и за лекарства - над 30,3 млн. лева.

 

 

Коментари