Публикация

Сменено е ръководството на пловдивската УМБАЛ


Новият екип на Министерството на здравеопазването е установил, че в болничната помощ са натрупани големи дългове.

Към 30 юни просрочените задължения на лечебните заведения за болнична помощ са се увеличили с 64 % спрямо декември 2008 г., като общият размер е нараснал с 10 на сто - от 253,8 млн. лв. на 281,7 млн. лв.

От 33,5 млн. лв. за същия период /31.12.2008 г./ просрочените задължения на държавните и общинските лечебни заведения са нараснали към 30 юни тази година на 51,8 млн.лв.

Здравното ведомство уточнява, че ще бъдат предприети бързи административни и нормативни промени за засилване на контрола и същевременно създаване на възможности за мотивация за работа в системата, включително на мениджърските екипи на лечебните заведения в публичния сектор.

Вече са предприети и действия с промяната на съвета на директорите на пловдивската Университетска болница „Св. Георги”. С решение от 4 август на общото събрание на болницата министърът на здравеопазването е освободил досегашния съвет на директорите – доц. Илия Баташки, доц. Федя Николов, доц. Георги Сафев и доц. Асен Атанасов, и назначи доц. Божидар Хаджиев, Костадин Атанасов и д-р Веселин Иванов.

Коментари