Публикация

Среща с писателя Георги Господинов по повод световния ден на психичното здраве

Пациенти и лекари ще обменят мисли с известния автор за „Физика на тъгата”, общуването с другия и лечебната сила на словото.


По повод Световния ден на психичното здраве, на 6 октомври, от 11ч., в психиатричната клиника на УМБАЛ „Александровска”, ще се проведе среща-разговор с писателя Георги Господинов (на снимкаат) „И думите лекуват”. Пациенти и лекари ще обменят мисли с известния автор за „Физика на тъгата”, общуването с другия и лечебната сила на словото. Специалистите са убедени, че „И думите лекуват”. Чрез тях успяват да изградят терапевтична среда, пространство, в което болният човек да изрази това, което чувства и да облекчи страданието си. По тази причина част от програмата за психосоциална рехабилитация в клиниката е литературния клуб, в който пациентите четат поезия и споделят своите мисли и вълнения. На срещата с Георги Господинов пациентите, техните близки и екипът на клиниката ще имат възможност да чуят текстове от известния писател, да му задават въпроси и да научат повече за творческия процес и личността на твореца.

Националният консултант и шеф на психиатричната клиника в УМБАЛ „Александровска” проф. Вихра Миланова изрази тревога, че хиляди хора с психични заболявания по света са с ограничени човешки права. Те са до голяма степен дискриминирани, стигматизирани и маргинализирани поради своята болест. Освен това, не получават адекватна грижа по отношение на психичното и на телесното си здраве. „Мотото на СЗО „Психично здраве с достойнство“ е насочено в подкрепа на хората с психична болест да продължат да живеят с достойнство, в защита на човешките им права (напр. информирано съгласие за лечение), с насоченост към обучението на професионалисти, организиране на информационни кампании и др.”, уточни специалистката.

Един от приоритетите на Клиниката по психиатрия в УМБАЛ“Александровска“ е борба със стигмата, в защита човешките права на болните. През последните години бяха разработени и въведени много програми, като психообучение за различни групи болни - с тревожност, депресия, шизофрения; музикотерапия и хорово пеене; арттерапия; театрално ателие; социален клуб; релаксация; занимателна терапия; литературен клуб; курс по английски език и др. Тези програми се посещават както от хоспитализираните, така и от вече изписаните пациенти.

За последната година през клиниката по психиатрия са преминали повече от 1500 болни с тежки психични заболявания, като над 60% от тях са били включени в рехабилитационните програми. Преобладават болни в млада и зряла възраст (над 2/3 от болните), с разстройства в настроението (45% от болните), следват обострена шизофренна психоза (30%), болни с тревожност (10%), личностови кризи, зависимост към алкохол, бензодиазепини и психоактивни вещества. Повече от половината хоспитализирани пациенти са били с придружаващи телесни заболявания, които са изисквали допълнителни консултации и лечение, вкл. и бременни и родилки (за последната година са преминали 18 жени).

Медицинският университет и преподаватели, работещи в клиниката ни участват в проект, насочен към преодоляване на стигмата. Освен това, от 2014г. сме партньори в международен проект, който разработва програми за обучение на професионалисти за работа с психично болни в общността.

Коментари