Публикация

IX Национална конференция по болнична фармация

Тема: "Болнична и клинична фармация - мостове към практиката"


Девета национална конференция по болнична фармация ще се проведе в хотел „Витоша Парк Хотел“, гр. София в периода от 09 до 11 октомври 2015 г. Организатор на конференцията е Професионална организация на болничните фармацевти в България (ПОБФБ). Събитието ще протече под надслов "Болнична и клинична фармация - мостове към практиката".

Сред обсъжданите теми ще са:

  • Предизвикателства в лечението на пациенти с хронична лимфоцитна левкемия и съпътстващи заболявания;
  • Сравнителен анализ между българската лекарствена политика в онкологията и избрани икономически развити страни – очаква ли се предизвестен неконтролиран ръст на публичните разходи?;
  • Регулаторна рамка на биотехнологичните лекарствени продукти в ЕС и България;
  • Оптимизиране на управлението на лекарствата в болничната аптека и отделенията;
  • Съвременни тенденции при третирането на фармацевтичните отпадъци;
  • Различен поглед към спешната медицина;
  • Практически подходи и очаквани резултати при въвеждането на клиничен фармацевт в лечебните заведения;
  • Практическо приложение на фармакоикономическите анализи.

Пълната програма на събитието може да видите в прикачения файл.

" }-->

Прикачени файлове

bolnichna_i_klinichna_farmaciya.pdf

Коментари