Публикация

Проверки за снабдяването с помощни средства


Министерството на здравеопазването и Министерството на труда и социалната политика започват от днес  проверки на предоставяните целеви помощи за медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания.

От проверката ще бъдат обхванати  лекарите, фирмите доставчици, социалните работници и бенефициентите.

За шест месеца са изразходвани 32, 84 млн. лева, а бюджетът за цялата 2009 г. е 33,12 млн. лева.

 

Коментари