Публикация

Зъболекари отчитат пломби на извадени зъби


Сред най-сериозните нарушения, установени при проверките на дейността на 31 варненски стоматолози са отчетените пломби на извадени зъби. 

Нарушението е засечено от експерти на НЗОК и РЗОК при сравняване на зъбния статус на произволно избрани 50 пациенти от практиката на всеки проверен лекар по дентална медицина, които са посетили в две последователни години стоматолога си.

Проверени са отразените зъбни статуси на пациентите за 2008 и 2009 г. и така е констатирано и друго нарушение. Направена и платена по здравна каса пломба на зъб през 2008 год. не фигурира в зъбния статус на пациента през тази година.

Само една практика, договорен партньор на здравната каса, е била изрядна при отразяването на реалния зъбен статус на пациентите си. Съставени са и са връчени протоколи за нарушенията. Глобата е възстановяване на изплатената дейност от РЗОК в троен размер.
Въвеждането на електронен зъбен статус е единственият начин порочната практика да бъде преустановена, смятат здравните експерти.

" }-->

Коментари