Публикация

Нова апаратура в IV МБАЛ - София (ВИДЕО)

Четвърта градска болница в София вече разполага с четири високотехнологични медицински уреда за диагностика, профилактика и лечение. ​Новата апаратура дава възможност да се подобри качеството на медицинските услуги в отделенията по образна диагностика, хирургия и урология.


Проектът е осъществен в рамките на Фонда за устойчиво градско развитие на София и Оперативна програма “Регионално развитие”.

Коментари