Публикация

Влезе в сила променената Наредба 28 за организацията на работата на аптеките

Издадена от Министъра на здравеопазването брой: 81, от дата 20.10.2015 г.


Влезе в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти. 

С пълния текст можете да се запознаете в прикачения файл. 

Прикачени файлове

Наредба за изменение и допълнение ...

Коментари