Публикация

Заекването е преодолимо


Всички знаем, че плавната реч е гладка, ритмична, без усилия и колебания. Но и сме наясно, че никой човек не е застрахован от прекъсвания в говора. При заекването това се случва много по-често. 7-10% от речта на обикновения човек са прекъснати, но надскочи ли се този процент, значи съществува проблем.

Много деца на възраст между две и пет години преминават през естествен период на неплавна реч. Обикновено тя се проявява в повторението на цели думи или фрази, както и в често използване на междуметия. При децата не присъстват характерните за възрастните напрежение и тревога. Някои от тях деца преодоляват нарушението на естествения темп и плавността на речта, но при други проблемът остава.

Съществуват много теории за причините, водещи до прекъсванията в речта и трудността при произнасянето на определени букви и звуци. Днес специалистите смятат, че факторите, водещи до заекване, могат да се обединят в следните групи: конституционални, средови и комуникационни. Вече все по-упорито се говори и за генетична предразположеност към заекването.

Традиционно подходите към лечението на заекването се разделят на два лагера: „говори плавно” и „отнасяйте се по-леко към заекването”. Най-добре е двата подхода да се съчетаят. С помощта на първия се изработва навикът на плавната реч, а вторият помага да се снижи напрежението и така да се модифицира заекването, че то да не пречи на общуването.

Техниката на плавния говор е насочена към координация на дишането, гласа и другите движения, необходими за лекото произнасяне на думите. При модификацията на заекването децата се учат преди всичко да пропускат в речта си думи, на които заекват. По-нататък те се обучават да контролират речта си в момент на заекване без напрежение.

Кои признаци сигнализират, че детето ви може да започне да заеква:
• често срещащо се повторение на думи;
• удължаване на звуци;
• избягване на общуване с думите: „Това не мога да го кажа”;
• разстроен вид;
• напрегнати мускули на лицето и шията, както и напрежение в гласа;
• реч с неочаквано повишаване на силата на гласа.

Как да намалите риска от появата на заекване при детето ви:
• говорете бавно и плавно;
• правете паузи в собствената си реч;
• задавайте по-малко въпроси – те оказват натиск върху детето и то се чувства ограничено във времето за отговор;
• внимателно изслушвайте детето, давайте му възможност да почувства, че това, което казва, е най-важното нещо в момента;
• казвайте му, че речта може да бъде трудна;
• отделяйте специално време за беседи, обграждайте го с внимание – това ще повиши самооценката му, което ще намали темпа на неговата реч.

" }-->

Коментари