Публикация

Cervarix предпазва от 14 типа на човешкия папиломен вирус


Най-голямото клинично проучване на НРV ваксина, насочена срещу рака на шийката на матката, публикувано в сп. Лансет, показва данни за защитата срещу петте най-чести онкогенни (високорискови) типа на човешкия папиломен вирус (НРV).

Изследването е обхванало 18 644 жени и потвърждава високата ефективност на Cervarix за защита, както срещу двата най-чести (НРV 16 и НРV 18), така и за останалите типове онкогенни НРV (общо 14), отговорни за развитието на рак на маточната шийка.  

Специалистите твърдят, че ефикасността на Cervarix се дължи и на иновнативната технология и патентованата адювантна система, ползвана във ваксината. Налице са и данни за много висока степен на индивидуална защитна ефикасност срещу следващите по честота онкогенни типове НРV, които не се съдържат във ваксината – например 100% защита от НРV 31 и 45 тип, както и данни за протекция срещу практически всички онкогенни типове.
 
Потвърждават се и досега публикуваните данни за безопасност на ваксината в още едно голямо по обем на наблюдаваните жени проучване. Няма повишение в честотата на нововъзникнали хронични заболявания (в това число автоимунни), и не е наблюдавана разлика в протичането на бременностите, настъпили по време на ваксинация, сравнено с контролната група. 

Коментари