Публикация

​Модернизираната Клиника по нефрология и трансплантация работи на европейско ниво (ВИДЕО)

Съвсем ново е отделението по редки болести в нефрологията


Модернизираната Клиника по нефрология и трансплантация работи по нова организация и с нова структура. Съвсем ново е отделението по редки болести в нефрологията - болест на Фабри, болест на Алпорт и специфични тумори на бъбреците, които не се лекуват оперативно. 

Тук е разположен и Центърът за наблюдение и лечение на бъбречно трансплантирани пациенти. В това направление се наблюдават 99% от трансплантираните в България (~550 на брой), проследяват се пациенти на хемодиализно лечение, както и чакащи бъбречна трансплантация пациенти, които все още не са хемодиализирани (~950). 

" }-->

Коментари