Публикация

Вече може да се провери дали фармацевтът е правоспособен


Списък с имената на магистър-фармацевтите, регистрирани да упражняват професията, е публикуван в днешния брой на „Държавен вестник”.

В него са посочени трите имена, уникалния идентификационен номер и колегията, в която фармацевтът е регистриран.

„С публикуването на списъка за първи път официално се обявява точната бройка на магистър-фармацевтите в България, които членуват в Българския фармацевтичен съюз. Всеки един от членовете на организацията има достъп до личния си УИН, който му дава възможност да се запознае с всяка информация, засягаща дейността на магистър-фармацевтите.” – пояснява председателят на БФС Мирослав Ненчев.

Според Мирослав Ненчев по този начин ще се повиши качеството на работа в аптеките, ще бъдат избегнати множество рискове, ще спре порочната практика неквалифицирани лица /които не са изброени в списъка и нямат право да упражняват професията/ да отпускат лекарства, с което застрашават здравето и живота на пациентите.

Публикуването на списъка дава възможност всеки, който желае, да провери дали даден магистър-фармацевт е редовен член на Българския фармацевтичен съюз и може ли да работи като такъв.

По време на работа всеки магистър-фармацевт е длъжен да носи бадж с името си, а контролните органи, както и всеки гражданин имат право да проверят дали съответното име е сред изброените в списъка.

По инициатива на ЕК предстои да бъде изработена Европейска здравна професионална карта за всички медицински специалисти, с която българските фармацевти ще могат да се идентифицират навсякъде в Европа на база своите УИН-ове.

Основната цел е да се улесни свободното движение на здравни професионалисти в Европа, като за в бъдеще се предвижда картата да придобие и други възможни приложения, като например валидиране на продължаващото обучение, достъп до здравни записи и подобряване качеството на здравните услуги.

 

Коментари