Публикация

Детските страхове са специфични


Децата преживяват чувството на страх по съвсем различен от възрастните начин.

Това твърдят учени от Йейл, изследвали механизма на страха при малките деца и начина, по който мозъкът им обработва спомените за страшни събития.  Проучването е публикувано  в The Journal of Neuroscience

Новите данни ще помогнат да се проникне по-добре в механизма на детските страхове. Нещо повече – според учените, цялото досега натрупано познание за възникването на човешките страхове  представлява само върха на айсберга.

Те посочват в същото време, че е погрешно да се възприема страхът единствено откъм  негативната му страна, защото в детската възраст хората се учат да оцеляват именно с помощта на чувството за страх.

Коментари