Публикация

Демонстрация на 3D принтер ще бъде направена в МУ-Варна

На 30 ноември 2015 г. от 17:00 ч. във II Аудитория, сграда Ректорат на Медицински университет - Варна


Демонстрация на 3D принтер ще бъде направена в МУ-Варна

На 30 ноември 2015 г. от 17:00 ч. във II Аудитория, сграда Ректорат на Медицински университет - Варна ще се състои презентация и демонстрация на тема „3D принтери и тяхното приложение в медицината".

Студентът от специалност Зъботехника в МУ-Варна Венцислав Богацки, художник и скулптор, завършил Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий", ще изнесе презентацията, а демонстрацията върху 3D принтера, който сам е конструирал, ще направи Севдалин Ангелов - бивш възпитаник на Технически университет – Варна, занимаващ се активно с конструиране на различни видове технически устройства.

Поканени на демонстрацията са студенти и преподаватели от МУ-Варна, както и всички, които се интересуват от приложенията на 3D принтерите.

Коментари