Публикация

Ученически конкурс за живот без тютюн


На 20 септември започва първата фаза на националния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюнев дим”, иницииран от Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието, младежта и науката и кампанията на Европейската комисия „HELP – За живот без тютюн”.

Всички ученици от 1 до 12 клас, разделени в три възрастови категории, и техните учители ще могат да се включат до 30 октомври /краен срок за изпращане на видеоклиповете със съвети за избягване на вредния навик и за ограничаване на последиците от него/.

Те могат да бъдат заснети с мобилни телефони, фотоапарати или любителски камери. Заедно с видеоклипа учениците ще участват в конкурса и с проектно предложение за намаляване на тютюнопушенето в тяхната среда, което ще бъде оценено и реализирано през втората фаза в периода 19 ноември 2009 г. – 1 май 2010 г.

Организаторите предвиждат общо 9 предметни награди за първата фаза на конкурса и 29 парични на обща стойност 30 хиляди лева за втората фаза.

Повече информация може да бъде намерена на www.mh.governmetn.bg, www.mon.bg и на www.aznepusha.bg
 
 

Коментари