Публикация

Медицинските услуги ще се контролират от нова агенция


Според предвижданите от ръководството на МЗ промени в системата на здравното осигуряване РЗОК вече няма да са  задължени на сключват договори с всички доставчици на услуги.
Договорните партньори на касата  ще трябва да отговарят на нов тип акредитационна оценка, която ще включва критерии за достъп и за качество.

Акредитационната процедура ще отчита качеството на мениджмънта и съответствието на медицинските стандарти, съчетано с постоянен мониторинг на акредитационните показатели.
При отказ на акредитация решението ще бъде на съда в двумесечен срок.

Очаква се при този подход да бъдат пренасочени около 1/5 от средствата, посочи министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

С предложенията за промени в регламентите на здравното осигуряване се предвижда създаването на Агенция за акредитация и медицински одит, на която се възлагат контролът  и санкциите – досега те бяха предмет на НРД и резултатът не е добър, посочи министър Нанев.

Очаква се ясно очертаните  функции и механизми на новата агенция да осигурят реален одит, да се прекрати източването на средства под формата на фалшиви хоспитализации и др.

По отношение на проблема със събираемостта на здравните вноски предложенията на МЗ предвиждат подаване на декларация за здравно осигуряване по подобие на данъчната, предприемане към длъжниците на мерки,  сходни с тези към неизрядните данъкоплатци / работодателят или самонаелият се да не може да излиза в чужбина, декларация при имотни сделки и др./

Коментари