Публикация

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

В МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали вече работи Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве.


В МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” – Кърджали вече работи Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве. В него се осигурява комплексно обслужване на родилки и бременни жени с патология на бременността, на деца с увреждания и с хронични заболявания и техните майки по време на престоя им болницата или амбулаторно проследяване.

Новата услуга стартира във връзка с изпълнението на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014–2020 г.” и сключен договор с Министерството на здравеопазването. Центърът работи всеки делничен ден от 8.00 до 15.00 ч. Основната му цел е предоставянето на здравно-информационни, консултативни, координиращи и насочващи услуги, психологична подкрепа и специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти. Консултациите ще се извършват както на място в центъра, така и в дома на пациентите. Насочването към центъра се извършва от личния лекар на детето или от лекар-специалист от извънболничната медицинска помощ.

Телефон за информация - 0361 68 459. Домашните посещение се предоставят на деца с увреждания, недоносени и с хронични заболявания до навършване на 1 година.

Предоставянето на услугите се осъществява от координатор, който организира дейностите, психолог и социален работник.

Коментари