Публикация

Доц. Васил Димитров ще ръководи Комисията по лекарствения списък


Заместник-ректорът на Медицинския университет в София доц. Васил Димитров ще ръководи Комисията по позитивния лекарствен списък. Решението е взето на днешното правителствено заседание.

За членове на комисията са определени доц. Асен Дудов, д-р Валентина Платиканова (представители на Министерството на здравеопазването), Надя Бонева (представител на Министерството на труда и социалната политика), Румяна Лазарова, магистър-фармацевт Антон Авджиев (представители на Националната здравноосигурителна каса), магистър-фармацевт Александър Янков и д-р Дечо Дечев (представители на Изпълнителната агенция по лекарствата), Добрин Пинджуров (представител на Министерството на финансите), д-р Светлана Ганчева (представител на Българския лекарски съюз) и проф. Доан Зия (представител на Българския зъболекарски съюз).

Комисията взема решения по заявления за включване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък на България, промени и/или тяхното изключване.

 

" }-->

Коментари