Публикация

Пловдивската УМБАЛ с положителен финансов баланс


Пловдивската Университетска болница „Свети Георги” има положителен баланс на финансовите резултати за последните два месеца - август и септември. Това сочи предварителната информация за приходите и разходите на дружеството.

Справката за шестмесечието показва, че натрупаните в миналото краткосрочни задължения на болницата са в размер на 35,6 млн. лв., от които 9,5 млн. лв. – просрочени. Най-голяма част от тях са към доставчици на медикаменти и медицински консумативи.

Разходите по тези пера за двата последни месеца са чувствително съкратени, без това да се отразява на качеството на медицинската помощ или общата дейност на болницата, подчертават от ръководството на здравното заведение.

Разходите за медицински консумативи са намалени с 50%, а за медикаменти – с 64 на сто.

Болницата има положителен резултат, въпреки намаления брой преминали пациенти. През август и септември те са с около 10% по-малко от обичайните 6 хиляди души на месец, главно заради сезона на отпуските и спокойната епидемиологична обстановка в страната.

„Бързината на прилагане и ефективността на антикризисните мерки са стопирали и увеличаването на дълговете към доставчиците, персонала и бюджета”, подчерта изпълнителният директор доц. Божидар Хаджиев.

Тенденцията за развитие на болницата показва, че от началото на 2010 г. ще започне да се изпълнява успешно и следващият етап от оздравителната й програма – увеличаване на приходите и на пазарния дял до 8% от извършваните в страната медицински услуги, допълва ръководството на здравното заведение.

Според доц.Хаджиев това ще стане чрез оптимизиране работата във всички 45 клиники и звена – привличане на допълнителен брой пациенти и въвеждане на строга отчетност на направените разходи при тяхното лечение.

" }-->

Коментари