Публикация

​КЛИНИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ

Отделение по Кардиохирургияе разположено в База 2 /Хирургичен блок/ на УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД, която се намира на бул. „Пещерско шосе“№66., ет.2.


ОСНОВНА ДЕЙНОСТ: 

1. Оперативно-лечебни дейности:
• Аортокоронарен байпас в условия на ЕКК;
• Аортокоронарен байпас без ЕКК /ОРСАВ/;
• Аортноклапнопротезиране;
• Митралноклапнопротезиране;
• Митралнавалвупластика;
• Трикуспидалноклапнопротезиране;
• Трикуспидалнавалвупластика;
• Дисекация на аортата I и II тип по Де Бейки;
• Хирургично лечение на аневризма на торакална аорта;
• Хирургия на аортен корен;
• Хирургия при белодробна тромбемболия /пулмоналнатромемболектомия/;
• Перикардиектомия /хирургия при хроничен констриктивен перикардит/;
• Хирургично лечение на аневризми на лява сърдечна камера;
• Хирургично лечение на вродени сърдечни малформации при възрастни;
• Хирургично лечение на медиастинални и белодробни тумори, ангажиращи сърцето, аортата, клоновете на аортната дъга и големите вени в медиастинума.

Коментари