Публикация

Предвижда се законопроект за електронното здравеопазване


Законопроект за развитие на електронното здравеопазване у нас ще бъде изготвен и внесен за разглеждане в парламентарната Комисия по здравеопазване.

 

С това се ангажира д-р Лъчезар Иванов, председател на комисията, при откриването на Петата национална конференция по електронно здравеопазване в София.

 

Ще бъде създадена междуведомствена работна група, която ще работи за въвеждане на електронното здравеопазване у нас. Тя ще се състои от експерти на Министерството на здравеопазването, на Националната здравноосигурителна каса, Комисията по здравеопазване, на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Групата ще бъде готова като формат още утре, а до края на следващата седмица ще започне работа, отбеляза министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев.

 

Предвижда се тя да провери доколко вложените в програмата за електронно здравеопазване средства са изразходвани правилно. След анализ ще се вземе решение какво трябва да се предприеме оттук нататък за развитието му.

 

„Един от приоритетите ни ще бъде изграждането на единна национална информационна система на всички лечебни заведения. Ще направим сериозни опити по отношение интеграция на финансирането на здравноосигурителните вноски към тази информационна система. Също така ще създадем условия и ще направим всичко възможно за въвеждане на електронни рецепти и електронни здравни записи”, допълни д-р Нанев, според когото предприетите мерки ще подобрят качеството на здравните услуги в страната.

 

" }-->

Коментари