Публикация

Националната здравна карта очерта голям дефицит на лекари в някои области

Министър Петър Москов представи публично концепцията си за развитие на здравния сектор


Националната здравна карта не предвижда каквито и да е икономии, а привеждането на структурата на здравеопазването към реалните потребности. С тези думи министър Петър Москов аргументира проекта, представен днес пред журналисти. По думите му разходите дори могат да бъдат увличени, за да може системата да се развива спрямо нуждите. Министър Москов посочи, че в доболничната помощ трябва да има  увеличение от поне 40 млн. лв. в сравнение с миналата година. Парите може да дойдат от резерва на НЗОК, който е 316 млн. лева. 

Съкращаване на легла ще има, но и сега е ясно, че част от базата не се използва оптимално. Картата предвижда свиване на леглата от 38 334 на 35 316. Увеличаване се предвижда единствено в педиатрията - от 4425 на 4577, съкращаването е при терапевтичните и хирургичните легла.

Национална здравна карта изчислява колко са лекарите и болничните легла по региони, специалности и ниво на компетентност, както и какво е реалната потребност на населението. В изчисленията има и коефициент за здравна миграция - т.е. каква часто от пациентите в големите болници са от друго населено място. Картата е изготвена по данни за 2013, 2014 и първата половина на 2015 г. и показва дефицити в много населени места.


По думите на министъра картата отчита недостиг на специалисти в едни направления и свръхпредлагане в други, а целта й е покриването на недостига и ефективно използване на ресурсите в здравопазването. Има голям дефицит в доболничната помощ в цялата страна без изключение. Общо липсват над 400 специалисти. Очевидно е, че това е резултат от политиката на държавата, която години наред оставя в немилост и безпаричие определени специалности. Една от тях е педиатрията. В София тези специалисти са 113 - под средната осигуреност на достъп до специалист в Европа. В цялата страна с малки изключения не достигат общо 437 лични лекари.

Картата констатира и друг известен проблем - в големите градове има пренасищане на доходоносни специалности. В София има 22 ортопедии, повече от 100 кожни специалисти. По думите на Москов това е "дисбаланс в системата, насочен към финансови фактори, не към реалните потребности на пациентите." За педиатрията се предвижда допълнително разширение в болничната и в доболничната помощ, която да надхвърля европейската норма. Как ще се запълни дефицитът? Вече се работи по този въпрос - чрез промяната на наредбата за специализация от 2015 г. Ще бъдат предвидени и финансови стимули - тази година чрез програмата за майчино и детско здраве, но за следващата година ще бъдат предвидени пари в бюджета, обеща Москов.

Вижте повече цифри и анализи на леглата и специалистите в страната в прикачените файлове. 

Прикачени файлове

Анализ на недостига на лекари в до...
Цели на Националната здравна карта

Коментари