Публикация

Ортопеди и хирурзи Софиямед спасиха живота на жена с огромен тумор в областта на малкия таз

Случаят представлява истинско клинично предизвикателство, заради специфичното разположение на туморната формация, съчетано с тежки сраствания от предходна операция


65-годишна жена с огромен тумор в областта на малкия таз спасиха хирурзите и ортопедите от болница „Софиямед“. Пациентката постъпва в болницата по повод болки в областта на долната част на корема и тазовите кости, които специалистите доказват, че са предизвикани от изместване и притискане на съседните органи от значителна по размери формация.

„Преди 25 г. дамата е претърпяла операция по повод на доброкачествено новообразувание в областта на дясната тазова половина, което се оказа, че е рецидивирало и предизвиква силните й болки. Поради локализацията на формацията в малкия таз и непосредствената близост на тумора с пикочен мехур и право черво, както и притискането на тези органи и големи нервни стволове се наложи да я оперираме в условия на относителна спешност“, коментира участвалият в операцията проф. д-р Любен Стоков, ортопед в УМБАЛ „Софиямед“.

Случаят е истинско клинично предизвикателство, както поради специфичното разположение на туморната формация, така и заради тежките сраствания, дължащи се на предходната операция. След интердисциплинално клинично обсъждане, лекарите предприемат нетрадиционен подход. Взето е решение операцията да се извърши от екип, съставен от хирурзи и ортопеди, като за освобождаването на тумора от съседните органи е използвана авангардна ендоскопска методика само през три миниатюрни отвора. Новообразуванието е премахнато успешно през малък разрез в долната част на корема.

Сложната операция проф.Стоков извършва в екип с коремни хирурзи, които казват, че подобни операции са животоспасяващи за пациентите, тъй като при образования, дори доброкачествени, с подобни размери се получават сериозни сраствания с важни органи, което може да доведе до сериозни здравословни проблеми.

“Все по-широкото навлизане на лапароскопските техники в хирургията е световна тенденция. Лапароскопията е хирургична техника, при която коремните операции се извършват през няколко малки (0,5 - 1 см.) отвора, вместо с традиционните големи разрези. Основните ползи за пациентите са минималната травма и бързото възстановяване”, споделя участвалия в операцията хирург доц. д-р Теодор Атанасов, завеждащ Клиника по лапароскопска хирургия в УМБАЛ „Софиямед“.

Коментари